شماره: 44843
1399/12/20
تصویب فاز 5 شهر جدید سهند در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تصویب فاز 5 شهر جدید سهند در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی گفت : طرح فاز 5 شهر جدید سهند در جلسه کمیته فنی شماره یک شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید.

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی آذربایجانشرقی،  بابک نجفیان اعلام کرد : با عنایت به تصویب فاز 5 شهر جدید سهند در کمیته فنی شماره یک شورای عالی شهرسازی و معماری ایران زمینه برای ابلاغ دومین طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جدید سهند فراهم گردید.

وی اضافه کرد : با توجه به اینکه دومین طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جدید سهند در تاریخ 30/7/97 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده بود ولی ابلاغ طرح مذکور منوط به تهیه طرح فاز 5 شهر جدید سهند با رعایت نظرات آن شورا گردیده بود فلذا پس از اعمال نظرات استان در فاز 5 در راستای نظرات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تائید کمیته فنی شورای مذکور، زمینه برای ابلاغ طرح جامع جدید شهر جدید سهند فراهم گردیده است که طی روزهای آتی طرح مذکور از طرف دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ خواهد گردید.

حق انتشار محفوظ است ©