30 مهر 1400
تارنمای اداره کل راه و شهرسازی به صورت تمام وقت در دسترس بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی ، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.