30 مهر 1400

1– جهت اخذ مجوز نصب تابلو در حاشیه مسیر چه مراحلی باید طی شود ؟

الف – مراجعه به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان و ارائه درخواست

ب – ثبت درخواست و دریافت شماره نامه جهت پیگیری های بعدی

ج – اخذ پاسخ مکاتبه از اداره ایمنی و حریم راهها

د – مراجعه به اداره حمل و نقل و پایانه های استان و عقد قرارداد جهت نصب تابلو

٢ – اقدامات لازم در خصوص اخذ مجوز حریم راه چیست ؟

الف – مراجعه به اداره ایمنی و حریم راهها و دریافت برگه تعهد نامه

ب – تکمیل و ارائه تعهدنامه

ج – ارائه نقشه محل مورد نظر

د – دریافت نامه مربوطه از اداره ایمنی و حریم راهها

ه – واریز وجه تعیین شده و دریافت تائیدیه فیش واریزی از ذیحسابی

و – مراجعه به معاون راهداری و دریافت تصویب نهایی مجوز

٣ - ملک اینجانب در طرح راهسازی قرار گرفته است ، جهت احقاق حقوق قانونی ام در وحله اول به کدام اداره مراجعه نمایم؟

در ابتدا به اداره راه و شهرسازی شهرستان مربوطه مراجعه نمایید ، بعنوان مثال اگر ملک شما در منطقه کلیبر واقع گشته به اداره راه و شهرسازی شهرستان کلیبر مراجعه نمایید.

٤ - عملکرد اداره شهرستان مربوطه در برابر مراجعین چیست؟

اداره مربوطه موضوع درخواست شما را بررسی میکند ، چنانچه ارزیابی ملک شما بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی باشد ، طی نامه ای از مهندسین مشاور درخواست صدور پلان و نقشه ارزیابی ملک مورد نظر را مینماید.

٥ - منظور از پلان ارزیابی چیست؟

پلان ارزیابی شامل ٤ بخش میباشد:

GPS : موقعیت دقیق ملک شما را بر اساس موقعیت ماهواره ای نشان می دهد.

کیلومتراژ : نقطه اول و آخر ملک شما را بر اساس نقشه راهسازی نشان می دهد.

مساحت : مساحت دقیق از ملک شما که مورد نیاز راهسازی می باشد را تعیین می نماید.

اعیانی : در صورت وجود هر گونه اعیانی مثل درخت ، کشت ، چاه ، ساختمان و.... چگونگی و تعداد آن را مشخص می نماید.

٦ - پس از تحویل گرفتن پلان ارزیابی به کدام واحد مراجعه کنم؟

پس از دریافت پلان با تمام مشخصات فوق به همراه نامه ای از اداره راه شهرستان ، به واحد ارزیابی اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کرده و این واحد با توجه به نوع مالکیت شما فرم تهیه مدارک جهت تشکیل پرونده را ارائه خواهد داد.

7 - قیمت گذاری توسط چه فردی و چگونه صورت می پذیرد؟

توسط یک کارشناس از کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت می گیرد که توسط ابلاغیه ای از اداره راه به همراه کارشناس ارزیابی و شخص مالک در محل ملک حاضر می شوند و پس از مدتی کارشناس طی نامه ای قیمت ها را به کارشناس ارزیابی اعلام می دارد.

آیا مالک میتواند از طرف خودش کارشناس در امور اراضی دعوت کند؟

بله ، از همان ابتدا شما می توانید طی نامه ای کارشناس مورد نظر خودتان را با ذکر نام و شماره تماس و آدرس به این اداره معرفی نمایید تا هر دو کارشناس با انتخاب کارشناس سوم ( مرضی الطرفین ) نسبت به قیمت گذاری عرصه و اعیان شما اقدام نمایند که به این عمل هیئت کارشناسی سه نفره می گویند.

اگر مالک ، کارشناس از طرف خود دعوت نکرده باشد و نظر کارشناس شما را هم قبول نداشته باشد باید چگونه عمل کند؟

مالک بعد از ارسال نامه قیمت گذاری کارشناس، باز هم میتواند کارشناس مورد نظرش را معرفی کند و کارشناسی هیئت سه نفره صورت پذیرد.

پرداخت هزینه های کارشناسی بعهده چه کسی می باشد؟

اگر کارشناس از طرف اداره دعوت شده باشد هزینه کارشناسی بر عهده اداره می باشد، ولیکن اگر توسط مالک دعوت شده باشد بعهده مالک می باشد و نیمی از هزینه کارشناس سوم ( مرضی الطرفین ) بر عهده اداره و نیم دیگر بعده مالک می باشد.

اگر زمین اوقافی باشد ولیکن کشت زمین متعلق به ما باشد آیا پول زمین و کشت هر دو پرداخت خواهد شد؟

خیر ، اگر زمین اوقافی باشد تنها پول کشت به شما پرداخت خواهد شد.

اگر زمین در حریم قانونی راه قرار گرفته باشد و ما در آن کشت انجام داده باشیم حقی از بابت زمین به ما تعلق خواهد گرفت؟

خیر ، از بابت پول زمین هزینه ای به شما قابل پرداخت نمی باشد ، چرا که زمین متعلق به خود اداره راه می باشد.

8-آخرین مهلت ثبت نام مسکن مهر مرحله دوم تا چه تاریخی می باشد؟

تا زمانی که از طریق وزارت راه و شهرسازی توقف ثبت نام اعلام نشود در استان مربوطه ثبت نام از طریق باجه های پستی ادامه دارد .

9- چنانچه قصد انصراف از تقاضای مسکن مهر را داشته باشم چگونه باید اقدام کنم ؟

شخص متقاضی با در دست داشتن مدارک شناسایی می بایست به اداره راه و شهرسازی شهرستان محل تقاضا مراجعه نماید تا پس از تکمیل و امضا فرم انصراف از مسکن مهر ، نامه معرفی به بانک برای دریافت وجه موجودی حساب سپرده مسکن مهر برای وی صادر گردد .

10- حریم راه به چه معناست؟

جواب: حريم راه عبارت است از كل اراضي واقع بين محور راه و تا خطي مشخص (براي هر راه)طبق مقررات و ضوابط و قوانين موضوعي مملكتي تملك و براي جاده سازي و بهسازي آن در آينده و ساير موارد ايمني مورد استفاده قرار مي گيرد. افزودن محتوا...