30 مهر 1400
شرایط لازم جهت صدور پروانه:
 • طبق بند (پ) ماده 26 قانون نظام مهندسی و كنترل اجرای ساختمان، دارندگان مدرك دیپلم فنی در یكی از رشته‌ةای موضوع قانون با داشتن 7 سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوطه پروانه اشتغال به كار تجربی پایه 3 و جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه2 داشتن 5 سال سابقه و از پایه 2 به 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوطه ضروری است. دارندگان سایر مدارك تحصیلی و معماران تجربی در یكی از رشته‌های موضوع قانون با داشتن 8 سال سابقه كار و تجربه مفید بر اساس مدارك تحصیلی و تجربی در رشته مربوط پروانه اشتغال به كار تجربی پایه 3 و جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 5 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط .ضروری است
 • گذراندن سه دوره آموزشی و اخذ گواهی قبولی برای صدور پروانه الزامی است.
مدارک لازم جهت صدور پروانه:
 • تکمیل و ارائه فرم اطلاعات معمار تجربی
 • گواهی قبولی در آزمون تعیین پایه معماران تجربی توسط سازمان انجام می‌پذیرد.
 • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
 • اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای متولدین 1377 به بعد)
 • دو قطعه عکس 4×3 رنگی با زمینه روشن ( پشت نویسی شده – بدون عینک – کلاه و کراوات ، برای خانمها با مقنعه ) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.
 • اصل و تصویر رسید پرداخت 60000 (شصت هزار) ریال به حساب جاری سیبا به شماره 2176311218007 نزد بانک ملی ایران به نام سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران )
 • ارائه گواهی اشتغال بکار پایه سه 8 سال، پایه دو 13 سال، پایه یک 19 سال (که توسط دو مهندس تایید گردد یا تاییدیه از شرکت ساختمانی در سربرگ و روزنامه رسمی شرکت)
 • اصل و تصویر قبولی آخرین مدرک تحصیلی
 • فیش 500000 (هزار هزار) ریال (قابل پرداخت در واحد امور مالی سازمان)
 • ارایه پروانه اشتغال قبلی در صورت دارا بودن
 • عدم عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا سازمان نظام کاردانی ساختمان
 • نداشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا کاردانی
مدارک لازم جهت تمدید پروانه:
 • مراجعه به سازمان به منظور دریافت نامه مفاصا حساب مالیاتی جهت ارایه به اداره مالیاتی مربوطه برای دریافت تسویه حساب مالیاتی
 • اصل پروانه اشتغال
 • کپی کارت ملی
 • دو قطعه عکس 4×3 رنگی با زمینه روشن ( پشت نویسی شده – بدون عینک – کلاه و کراوات ، برای خانمها با مقنعه ) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.
 • اصل و تصویر رسید پرداخت 60000 (شصت هزار) ریال به حساب جاری سیبا به شماره 2176311218007 نزد بانک ملی ایران به نام سازمان راه و شهرسازی استان تهران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران )
 • اصل فیش واریزی به مبلغ 500000 (پنجاه هزار) ریال به حساب جاری همراه شماره 1780360 به نام سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران – نزد شعبه مرکزی بانک رفاه کارگران – کد 101(قابل واریز در امور مالی سازمان مستقر در دفتر سازمان)
 • تاییدیه گذراندن سه دوره آموزشی (روش های اجرایی ساختمان سازی- فناوری ساختمانهای فلزی – فناوری ساختمانهای بتنی)
 • اخذ تعهدنامه مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی آینده در صورت ابلاغ
 • درصورت مغایرت داشتن موارد خواسته شده،مدارک تحویل گرفته نمی شود.