| 30 شهریور 1399
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
فروش تعدادی از قطعات با کاربری‌های مختلف در سطح استاناملاک1399/06/19740.54 KBدانلود
فروش تعدادی از قطعات با کاربری‌های مختلفاملاک1399/06/18751.78 KBدانلود
فروش تعدادی از قطعات با کاربری‌ مسکونیاملاک1399/05/28602.32 KBدانلود
فروش قطعات مسکونی خود واقع در هشترود املاک1399/04/26424.24 KBدانلود
مزایده عمومی مورخ 1399/04/14 قطعات تجاری املاک1399/04/11609.04 KBدانلود
فروش تعدادی از قطعات و واحد آپارتمان مسکونی املاک1399/02/20602.68 KBدانلود
فروش قطعاتی با کاربری مسکونی و یک قطعه با کاربری آموزشیاملاک1398/11/06544.53 KBدانلود
فروش قطعه زمین / واحد آپارتمانی (شماره مزایده: 2098091597000003)املاک1398/08/22596.94 KBدانلود
فروش تعدادی از قطعات با کاربری‌های مختلف در تبریز و شهرستان هااملاک1398/07/18815.46 KBدانلود
فروش تعدادی از قطعات با کاربری‌های مختلفاملاک1398/03/02نامشخصدانلود
فروش یا واگذاری قطعات با کاربری تجاری ، آموزشی و مسکونی و یک آپارتماناملاک1397/11/25نامشخصدانلود
اجاره دو قطعه زمین در مرند و میانهاملاک1397/09/19نامشخصدانلود
مزایده عمومی فروش یک دستگاه آپارتمان و تعدادی از واحدهای تجاری واقع در مجتمع بلور و فراخوان واگذاری یک قطعه زمین در قالب اجاره داریاملاک1397/11/25نامشخصدانلود
مزایده عمومی فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی و دو قطعه زمین و اجاره واحدهای تجاری مجتمع صاحب الامر تبریزاملاک1397/09/18نامشخصدانلود
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی، املاک و مستحدثات استان آذربایجان شرقیبازآفرینی شهری1397/07/17نامشخصدانلود
مزایده عمومی اراضی شهرک اندیشهبازآفرینی شهری1397/04/1188.18 KBدانلود
آگهی مزایده فروش زمین با کاربری تجاری ، خدماتی ، ورزشی و فرهنگی در بهترین نقطه کوی ولیعصر تبریزاملاک1396/11/11345.65 KBدانلود
مزایده عمومی 96/08/27 فروش زمین با کاربری توریستی و گردشگری واقع در کلیبرمسکن و ساختمان1396/08/27نامشخصدانلود
مزایده عمومی 960706 واحدهای مسکونی تبریز و شهرستان کلیبرمسکن و ساختمان1396/08/271.60 MBدانلود
آگهـی مزایده عمـومـی اجاره واحدهای تجاری ((دو ساله )) عمران و بهسازی1396/04/042.51 MBدانلود