| 17 اردیبهشت 1400
ثبت‌نام مرحله دوم در طرح کمک ودیعه اجاره مسکن
ثبت‌نام مرحله دوم در طرح کمک ودیعه اجاره مسکن
یکشنبه 13 مهر 1399
اتمام مهلت بارگذاری مدارک متقاضیان اقدام ملی مسکن
اتمام مهلت بارگذاری مدارک متقاضیان اقدام ملی مسکن
شنبه 22 شهریور 1399
اتمام مهلت تکمیل درخواست واجدین شرایط وام ودیعه
کلیه متقاضیان محترم دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن
شنبه 22 شهریور 1399
سهم آورده متقاضییان طرح اقدام ملی مسکن
سهم آورده متقاضییان طرح اقدام ملی مسکن
چهارشنبه 29 مرداد 1399
 تعیین تکلیف وضعیت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن
تعیین تکلیف وضعیت ثبت نام
چهارشنبه 29 مرداد 1399
تکمیل اطلاعات متقاضیان دریافت تسهیلات کمک ودیعه
تکمیل اطلاعات متقاضیان دریافت تسهیلات کمک ودیعه
ﺳﻪشنبه 14 مرداد 1399
مهلت ثبت اعتراض متقاضیان ثبت‌نام مرحله اول
مهلت ثبت اعتراض متقاضیان ثبت‌نام مرحله اول
پنجشنبه 12 تیر 1399
اتمام مهلت تکمیل ثبت نام پیامکی
اتمام مهلت تکمیل ثبت نام پیامکی
چهارشنبه 11 تیر 1399
اطلاعیه تکمیل مدارک متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن 
اطلاعیه تکمیل مدارک متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن
چهارشنبه 11 تیر 1399
زمان به پایان رسیدن امکان ثبت اعتراض متقاضیان مرحله اول
زمان به پایان رسیدن امکان ثبت اعتراض متقاضیان مرحله اول
چهارشنبه 11 تیر 1399