30 مهر 1400

شهرستان : عجب شیر

سرپرست اداره: بهروز سزاوار

آدرس: شهرستان عجب شیر بطرف جاده تبریز ، بلوار شهید قاسم سلیمانی مجتمع اداری شهرستان بلوک 2 طبقه دوم اداره راه و شهرسازی شهرستان عجب شیر

 کدپستی 55469-55418

شماره تلفن خانه: 37640587

شماره تلفن رییس: 37640056

شماره نمابر: 37640587

برای مشاهده آدرس روی نقشه اینجا کلیک کنید.