02 مهر 1397
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
صورتجلسه مورخ 95/10/22 شهر جدید سهند  1396/03/2126.31 KBدریافت
صورتجلسه مورخ 96/02/17 شهرستان میانه  1396/06/281.60 MBدریافت
صورتجلسه مورخ 96/03/09 شهرستان بناب  1396/06/282.56 MBدریافت
طراحی سایت