30 مهر 1400

مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

ابوالقاسم سلطانی
متولد 1349 با حکم عباس احمد آخوندی وزير راه و شهرسازی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان شد. وی فارغ‌التحصیل رشته راه و شهرسازی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

سلطانی به عنوان مديركل دفتر نظارت و ارزيابی نظام‌های حمل و نقل و تشكل‌های حرفه‌ای(از سال 90) و مجری طرح‌های برون مرزی وزارت راه و شهرسازی(مديريت بر پروژه‌های احداث راه و راه آهن در كشورهای همسايه و افغانستان از سال 90) مشغول فعالیت بوده است.

وی پیشتر در سمت‌هایی چون نقشه‌كش و بايگانی فنی اداره كل راه و ترابری استان(65-69)، مهندس ناظر، كارشناس نگهداری راه و ابنيه، كارشناس ارزيابی و پرداخت خسارت، كارشناس ايمنی راه‌ها، رئيس اداره راه و ترابری شهرستان جلفا، رئيس اكيب راهسازی نوار مرزی، رئيس شورای زيربنائی شهرستان جلفا تدوين(75-76)، معاون مدير كل راه و ترابری استان(78 - 84 (، مشاور حمل و نقل مدير كل راه استان ومدير پروژه محورهای ويژه استان(84- 85(، مدير واحد مطالعات امكان‌سنجی پروژه‌های زيربناهای حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، عضو و دبير شورای سياستگذاری وزارت متبوع(85-89)، مشاور فنی معاون وزير راه وشهرسازی و عضو شورای عالی تصويب طرح‌های ملی وزارت متبوع(88-90) فعالیت کرده است.

عضويت در كارگروه‌ها و كميته‌های فنی مختلف در استان آذربايجان‌شرقی(كارگروه آمايش زمين، شورای فنی استان و شورای ترافيك استان، معماری و شهرسازی)، هيات اجرایی دانش‌آموختگان دانشگاه تبريز، ستاد حوادث غير مترقبه در مديريت بحران(عضو جانشين مدير كل)، كميته فنی تصويب پروژه مطالعات امكان‌سنجی وزارت راه و شهرسازی، كميته الويت‌بندی و برنامه‌ريزی وزرات راه، مجمع جهانی راه – پيارک  2 دوره  WORLD ROAD ASSOCIATION  ( PIARC)، دبير و عضو شورای عالی سياستگذاری زير بناهای حمل و نقل،  عضو اصلی کميته راهبردی  توسعه منطقه‌ای( معاونت نظارت و راهبردی)، عضو اصلی در تدوين برنامه پنج‌ساله مسکن و شهرسازی وزارت مسکن، دبير و عضو كارگروه اصلاح الگوی مصرف( در امور فنی و اجرایی)، عضو شورای عالی تصويب طرح‌های ملی وزارت راه و ترابری، عضو كارگروه‌های تخصصی شورای عالی فنی وزارت راه و شهرسازی، عضو كميته داوری آئين‌نامه حمايت از ابداعات و اختراعات موثر در بهبود مصرفت سوخت و نماينده وزير راه و شهرسازی در كمسيون ترك تشريفات مناقصه موضوع 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات از جمله فعالیت‌های وی به شمار می‌آید.

تحقيقات موردی و كاربردی در زمينه‌های حمل و نقل، تصادفات، نقاط سانحه‌خيز و شهرسازی، تاليف جزوات درسی برای مديران پايه و كارشناسان وزارت راه و شهرسازی، تدريس در مراكز آموزشی(دانشگاه پيام نور و آزاد)، همكاری با معاونت آموزش تحقيقات و فن آوری وزارت راه در تدريس دوره‌های آموزشی برای كارشناسان و مديران پايه وزارت راه و گواهی ثبت اختراع 2 مورد در زمينه حمل و نقل وايمنی راه‌ها( اجرای طرح عابر پیاده به روش تکنیک زیرگذر باکس جکینگ و تکنیک نصب چراغ‌های چشمک‌زن بر روی کابل در جاده‌های بین‌شهری) از تحقیقات و برنامه‌های پژوهشی و علمی سلطانی هستند.