30 مهر 1400

شهرستان تبریز

سرپرست اداره: جواد پناهی

آدرس: تبریز، منظریه، خیابان جنت

 کدپستی 5173865955

شماره تلفن خانه: 34750644

شماره تلفن رییس: 34750963

شماره نمابر: 34790155

برای مشاهده آدرس روی نقشه اینجا کلیک کنید.