30 مهر 1400

شهرستان بستان آباد

رئیس اداره: غلامرضا مختاری

آدرس: بستان آباد، چهارراه مولوی، خیابان طالقانی شرقی، جنب مخابرات .

شماره تلفن خانه: 43337607

شماره تلفن رییس: 43337606

شماره نمابر: 43337606

برای مشاهد آدرس روی نقشه می توانید اینجا کلیک کنید.