30 مهر 1400

رئیس اداره: علی سلطانی

آدرس: اهر، بلوار جمهوری اسلامی، جنب ترمینال

کدپستی: 5451934394

شماره تلفن خانه: 44238399

شماره تلفن رییس: 44232337

شماره نمابر: 44232311

برای جانمایی آدرس روی نقشه اینجا کلیک کنید.