30 مهر 1400

نماینده اداره کل در شهرستان: حامد امین زاده

آدرس: اسکو، شهرک ولیعصر، خیابان شهید شهروزی، فلکه وحدت، خیابان فرهنگیان، ساختمان اداری، طبقه سوم

کدپستی: 5351749847

شماره تلفن خانه: 33228471

شماره تلفن رئیس: 33224520

شماره نمابر: 33228654

برای جانمایی آدرس بر روی نقشه می توانید اینجا کلیک کنید