29 مرداد 1398

شاخص های کنترل ضوابط و مقررات ملی ساختمان

نظارت عالیه استان آذربایجان شرقی

 

مبحث 2: رعایت صلاحیت و ظرفیت عوامل دخیل در ساخت و ساز

               وجود تابلوی پروژه در کارگاه

 

مبحث 3: پیش بینی و راه اندازی سیستم اعلام حریق در ساختمان

             اجرای شبکه آتش نشانی در ساختمان

             رعایت ضوابط اجرای پله فرار

 

مبحث 4: رعایت ضوابط کاربری زمین

              رعایت سازگاری سطح اشغال ساختمان در زمین

              رعایت تراکم ساختمانی

              رعایت ضوابط پیش آمدگی های ساختمان

              رعایت ضوابط پارکینگ

              انطباق جزئیات اجرایی با نقشه های معماری

 

مبحث 5: استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد

 

مبحث 9 و 10: انطباق جزئیات اجرایی با نقشه های سازه

                      رعایت ضوابط تعبیه درزهای انقطاع

                      رعایت ضوابط آرماتورگذاری

                      رعایت ضوابط قالب بندی

                      رعایت ضوابط بتن ریزی

                      رعایت ضوابط عمل آوری بتن

                      اجرای مهاربندی دیوارهای خارجی و داخلی

                      وجود نتایج آزمایشات بتن، فولاد، جوش و ...

 

 

مبحث 12: استفاده کارگران و ... از وسایل متناسب حفاظت فردی

                 ایمن و محصور نمودن کارگاه و نصب تابلوها و علائم هشدار دهنده قابل رویت در شب و روز

                 نصب نرده های حفاظتی در محلهای احتمال خطر سقوط افراد

                 رعایت موارد ایمنی در استفاده از وسایل گرم کننده موقت

                 نصب پاخورهای مناسب در قسمتهای احتمال سقوط و ریزش ابزار کار و مصالح

                 وسایل اطفاء حریق مناسب و کافی در کارگاه

                 رعایت ضوابط سیم کشی های موقت

 

مبحث 13: رعایت ضوابط اجرای سیستم ارت

                 مجزا بودن محل تاسیسات مکانیکی با تاسیسات الکتریکی

                 اجرا و نصب تابلوی برق استاندارد

                 رعایت ضوابط لوله گذاری مدارات روشنایی فشار ضعیف

                 رعایت ضوابط اجرای اتاق ژنراتور

                رعایت ضوابط اجرای سیستم اعلام حریق

 

مبحث 14: رعایت ضوابط اجرای سیستم لوله کشی آب سرد و گرم

                 رعایت ضوابط اجرای سیستم لوله کشی فاضلاب

                 رعایت ضوابط مربوط به سیستم لوله کشی ونت

                 رعایت ضوابط مربوط به دودکش ها

                 رعایت ضوابط اجرای لوله کشی سیستم گرمایش

 

مبحث 15: رعایت ضوابط اجرای آسانسور ( کنترل جوشها، چاهک، ریل ها ،3vf، Black out , ...)

 

مبحث 17: رعایت ضوابط لوله کشی گاز

 

مبحث 19: رعایت صرفه جویی در مصرف انرژی  (عایق کاری دیوارها ، پنجره ها و ...)