30 مهر 1400

سرپرست اداره: اکبر راشدی ملکی

آدرس: آذرشهر، کمربندی، نرسیده به سه راهی قاضی جهان

کدپستی: 5371151145

شماره تلفن خانه: 34238277

شماره تلفن رئیس: 34226353

شماره نمابر: 34226353

برای جانمایی آدرس روی نقشه اینجا کلیک کنید.